Wat doen wij met uw informatie?

Domestic & General wil u er graag van verzekeren dat wij uw informatie op een verantwoordelijke en veilige wijze gebruiken teneinde u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Hieronder lichten wij toe wat wij doen met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens. Indien u meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u ons bereiken via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen of onze website bezoeken (www.domesticandgeneral.com).

Gebruiken van uw informatie

Domestic & General Insurance Europe AG (“we”, “ons/onze”, “wij”) is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor uw persoonsgegevens. Wij verwerken twee soorten persoonsgegevens over u: "Persoonlijke Informatie" (uw naam, adres, contactgegevens en betalingsgegevens) en de "Product Informatie" die u aan ons verstrekt voor het registreren van uw apparaat (uw naam, adres, contactgegevens en details van uw producten). Wij gebruiken uw gegevens: (i) als dit nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren (inclusief het vorderen van verschuldigde bedragen), (ii) voor onze gerechtvaardigde belangen in marketing (over onze producten en diensten en die van onze derde partij partners via post, telefoon, e-mail en/of andere elektronische berichtendiensten, marktonderzoek, klantenenquêtes, printdiensten, het controleren en verifiëren van uw identiteit en contactgegevens, het opnemen van uw gesprekken voor trainings-, kwaliteits- en nalevingsdoeleinden en voor analyses en profilering voor marketingdoeleinden, het opsporen en voorkomen van misdrijven, waaronder fraude en (iii) als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Mogelijk vragen wij ook uw toestemming voor andere wijzen waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Delen van uw informatie

Van tijd tot tijd, kan uw Persoonlijke Informatie en de Product Informatie ook worden gedeeld met andere Domestic & General groepsmaatschappijen (Domestic & General Insurance PLC, Domestic & General Services Limited en gelieerde ondernemingen over wiens contactgegevens wij u zullen informeren ("Groep"), en indien van toepassing met Electrolux Home Products (Nederland) B.V. waarop uw beschermingsplan betrekking heeft (onze klant) en met bedrijven die in opdracht van ons handelen of die diensten aan ons verstrekken (bijv. bedrijven die reparaties voor ons uitvoeren, IT & mail diensten, opslag van papieren dossiers en telecommunicatie). Electrolux Home Products (Nederland) B.V. verwerkt uw Persoonlijke Informatie voor hun gerechtvaardigde zakelijke belangen (deze belangen omvatten, onder andere (zonder beperkingen) marketing en analyse) conform hun privacybeleid.

Doorgifte van uw informatie

Kunnen wij uw informatie doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (inclusief de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk indien dit de Europese Economische Ruimte heeft verlaten zonder door de Europese Unie erkend te zijn als een land dat passende gegevensbescherming biedt) die niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in Nederland. Wij maken gebruik van een modelcontract [overeenkomst voor de doorgifte van gegevens in een door de Europese Commissie goedgekeurde vorm] om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden doorgegeven passend worden beveiligd en beschermd en dat een dergelijke doorgifte voldoet aan de vereisten van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Bewaren van uw informatie

We bewaren uw Persoonlijke Informatie gedurende een periode van zes jaar na beëindiging van uw plan, zodat we alle claims in verband met dat plan kunnen afhandelen. Uw Product Informatie bewaren wij voor een langere periode, normaal gesproken 10 jaar (ter dekking van de gemiddelde duur van een product) ten behoeve van eventuele gezondheids- en veiligheidskwesties. We kunnen ook persoonsgegevens bewaren voor marketingdoeleinden, tenzij en totdat we van u een verzoek om afmelding (opt-out) voor marketing ontvangen.

Uw informatierechten

Door schriftelijk contact op te nemen met de Data Protection Officer (functionaris voor de gegevensbescherming) via onderstaande gegevens, hebt u het recht ons te vragen om:

  • u een kopie te sturen van de persoonsgegevens die we over u bewaren;
  • u of een derde een kopie in een gangbaar, machine leesbaar formaat toe te sturen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt;
  • uw persoonsgegevens te actualiseren of te corrigeren om de juistheid ervan te waarborgen;
  • uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden indien deze niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden; en
  • het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.

En u kunt ook:

  • bezwaar maken tegen verwerking door ons van uw persoonsgegevens – in dat geval gaan wij ofwel akkoord met stopzetting van verwerking of leggen wij u uit waarom wij dit niet kunnen doen; en
  • uw toestemming op elk moment intrekken, voor zover wij handelen op basis van uw toestemming.

Wij wijzen u erop dat de bovenstaande rechten geen absolute rechten zijn en dat er bepaalde uitzonderingen van toepassing kunnen zijn. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u denkt dat uw persoonsgegevens niet correct worden verwerkt.

Marketing

Wij, samen met onze andere groepsmaatschappijen en Electrolux Home Products (Nederland) B.V. kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over aanbiedingen, producten of diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. We kunnen per post, telefonisch, via e-mail en/of andere elektronische berichtendiensten contact met u opnemen. Om uw marketingvoorkeuren aan te passen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via serviceNL@domesticandgeneral.com of door ons te schrijven op het bovenstaande adres. Als u zich af wilt melden voor het ontvangen van marketinginformatie van onze klant, kunt u dit direct aan onze klant laten weten via de contactgegevens in hun privacyverklaring.

Domestic & General contactgegevens

Om contact op te nemen met Domestic & General met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens en uw rechten of om een kopie te ontvangen van het modelcontract, kunt u schrijven naar: Domestic & General Insurance Europe AG, Postbus 3202, 2220 CE Katwijk aan Zee, Nederland of serviceNL@domesticandgeneral.com en zijn wij u graag van dienst.

Service plans and maintenance and support plans are provided by Domestic & General Services Limited. Insurance policies are provided by Domestic & General Insurance PLC. Domestic & General Insurance PLC is not an insurance intermediary. We’re the underwriter of the insurance policies and don’t provide personal recommendations or advice.

Domestic & General Insurance PLC is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Financial register number 202111