Part VII Transfer


Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van Domestic & General Insurance PLC naar Domestic & General Insurance Europe AG

Als gevolg van de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie ("Brexit") wordt voorgesteld dat Domestic & General Insurance Europe AG ("DGIEU"), een verzekeringsmaatschappij met hoofdkantoor in Duitsland en lid van de Domestic & General Group, de Europese activiteiten van haar Britse moederbedrijf Domestic & General Insurance PLC ("DGI") ontvangt onder voorbehoud van goedkeuring door de High Court of England and Wales (de "Proposed Transfer"). De voorgestelde overdracht zal plaatsvinden op of voor het verstrijken van de Brexit-overgangsperiode en wordt momenteel verwacht op 31 december 2020.

Als uw polis is onderschreven bij Domestic & General Insurance Europe AG ("DGIEU");

Na de voorgestelde overdracht zullen er geen wijzigingen in uw polis zijn. DGIEU blijft de onderschrijver van uw polis en er zijn geen wijzigingen in de voorwaarden of rechten en verplichtingen van uw polis. Wees er in het bijzonder van verzekerd dat de voorgestelde overdracht geen invloed zal hebben op het bedrag van uw premie, de duur van uw polis of enige claim die u onder uw polis zou kunnen doen.

U hoeft op dit moment geen actie te ondernemen, maar u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de voorgestelde overdracht tijdens de hoorzitting van de Britse rechtbank (die naar verwachting in december 2020 zal plaatsvinden) als u denkt dat u nadelige gevolgen ondervindt van deze wijziging.

Als uw polis is onderschreven bij Domestic & General Insurance PLC ("DGI");

We zullen u later dit jaar een brief of e-mail sturen met meer informatie over deze overdracht. Zorg ervoor dat u ons op de hoogte houdt van uw contactgegevens.


Deze website wordt periodiek bijgewerkt om u informatie te geven over de Voorgestelde Overdracht, inclusief details over de hoorzitting in het VK en de ingangsdatum van de Voorgestelde Overdracht. Kom regelmatig terug.BELANGRIJK NIEUWS OVER DE OVERDRACHT DIE VROEGER IS GOEDGEKEURD DOOR HET BRITSE HOF

Op 23 oktober 2019 verzocht en verkreeg DGI de goedkeuring van de High Court of England and Wales voor een gelijkwaardige bedrijfsoverdracht aan DGIEU. Deze overdracht was alleen bedoeld om door te gaan als het VK de EU verliet zonder een terugtrekkingsovereenkomst. Aangezien het VK ermee heeft ingestemd zich uit de EU terug te trekken (en een overgangsperiode is ingegaan waarin DGI gedurende die periode Europese verzekeringsactiviteiten kan blijven uitoefenen), is de eerdere overdracht verlopen. Het proces dat we nu voorstellen te ondernemen met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht volgt op de eerder goedgekeurde (maar niet voltooide) overdracht en omvat een nieuwe aanvraag bij de Britse rechtbank.